3

Resolució 11 d’agost de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional y Universitats (BOE 13-08-2016).


TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins 03 d’octubre de 2016 (últim dia). Ajudes necessitat recolzament: fins 29 setembre 2016.

FORMA DE PRESENTACIÓ: mitjançant formulari on-line en la direcció electrònica sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=746.

 

 

Resolució 13 d'agost de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats (BOE 19-08-2013)

TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins a 30 de setembre de 2013 (últim dia)

FORMA DE PRESENTACIÓ: per mitjà de formulari online en la direcció electrònica www.mecd.gob.es (estudiants-beques).

Beques Curs 2013-2014 Castellà
Beques Curs 2013-2014 Valencià