Publicada la normativa d'admissió per a ensenyaments no universitaris en centres docents sostinguts amb fons públics

Información en la página web de Consejería de Educación 

L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT per al curs 2020-2021 es tramitarà de manera ELECTRÒNICA per a tots els nivells tal com estableix l'article 5 del DECRET LLEI 2/2020,

Nota important
El procés d'admissió és només per a aquells alumnes de nou accés que canvien d'etapa educativa o que volen sol·licitar canvi de Centre.

NO ha de participar en aquest procés:
- Alumnes que durant el curs 2019-2020 van estudiar 6é de primària en els centres adscrits (CEIP *MEDITERRANI, CEIP CLARA CAMPOAMOR, CEIP SAN FERNANDO I CEIP *FERRÁNDEZ CRUZ)
- Alumnes que ja tinguen plaça en nostre centre en el curs 2019-2020, excepte els que finalitzen 4t ESO

 

Els alumnes que vagen a finalitzar 4º ESO, encara que estiguen cursant-ho al nostre centre, i vulguen accedir a BATXILLERAT o a un CICLE MITJÀ, han de participar obligatòriament en el procés d'admisió, 

 

El procés de MATRICULACIÓ (diferent al d'admissió) dels alumnes provinents de centres de primària adscrits i els altres alumnes que estudien a l'IES Sixto Marco es publicarà en breu.

 

Període de sol·licitud del 17 al 25 de juny. L'aplicació per a formular sol·licituds només estarà disponible durant aquests dies.

Calendario de Admisión 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha creat la web telematricula.es per a fer l'admissió escolar telemàtica per al pròxim curs 2020-2021 a qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla.
Les famílies únicament necessiten tindre a mà el DNI o NIE per a obtindre la clau d'admissió necessària per a fer aquesta tramitació que es farà, majoritàriament, a través d'Internet.

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 Les persones interessades ha d’accedir a aquesta pàgina per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga. Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat. 2. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió'. Hi ha una finestra específica per a obtindre-la i aquesta clau es podrà generar a partir del 17 de juny, no abans.

• La «clau d'admissió» haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari.
• Només es podrà presentar electrònicament una única sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que estarà associada a la «clau d'admissió» que també serà única.
• Aquesta sol·licitud podrà ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.