3

Publicada la normativa d'admissió per a ensenyaments no universitaris en centres docents sostinguts amb fons públics

Información en la página web de Consejería de Educación 

L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT per al curs 2020-2021 es tramitarà de manera ELECTRÒNICA per a tots els nivells tal com estableix l'article 5 del DECRET LLEI 2/2020,

Nota important
El procés d'admissió és només per a aquells alumnes de nou accés que canvien d'etapa educativa o que volen sol·licitar canvi de Centre.

NO ha de participar en aquest procés:
- Alumnes que durant el curs 2019-2020 van estudiar 6é de primària en els centres adscrits (CEIP *MEDITERRANI, CEIP CLARA CAMPOAMOR, CEIP SAN FERNANDO I CEIP *FERRÁNDEZ CRUZ)
- Alumnes que ja tinguen plaça en nostre centre en el curs 2019-2020, excepte els que finalitzen 4t ESO

 

Els alumnes que vagen a finalitzar 4º ESO, encara que estiguen cursant-ho al nostre centre, i vulguen accedir a BATXILLERAT o a un CICLE MITJÀ, han de participar obligatòriament en el procés d'admisió, 

 

El procés de MATRICULACIÓ (diferent al d'admissió) dels alumnes provinents de centres de primària adscrits i els altres alumnes que estudien a l'IES Sixto Marco es publicarà en breu.

 

Període de sol·licitud del 17 al 25 de juny. L'aplicació per a formular sol·licituds només estarà disponible durant aquests dies.

Calendario de Admisión 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha creat la web telematricula.es per a fer l'admissió escolar telemàtica per al pròxim curs 2020-2021 a qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla.
Les famílies únicament necessiten tindre a mà el DNI o NIE per a obtindre la clau d'admissió necessària per a fer aquesta tramitació que es farà, majoritàriament, a través d'Internet.

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 Les persones interessades ha d’accedir a aquesta pàgina per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga. Han de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat. 2. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió'. Hi ha una finestra específica per a obtindre-la i aquesta clau es podrà generar a partir del 17 de juny, no abans.

• La «clau d'admissió» haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari.
• Només es podrà presentar electrònicament una única sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que estarà associada a la «clau d'admissió» que també serà única.
• Aquesta sol·licitud podrà ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

 

Siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Educación comienza la fase 1 para asignar plazas vacantes sobrantes o las que se generen por renuncia, teniendo en cuenta que durante el período 2 al 17 de septiembre sólo podrán acceder las personas interesadas que hayan participado en el procedimiento de admisión, se convoca ACTO PÚBLICO para su asignación.

En los ciclos que tengan listas de espera se respetará el orden y los cupos establecidos en la orden 18/2016.

IMPORTANTE

Documentación que debe aportar y presentar:

  1. Copia de solicitud de admisión.

  2. Original del certificado de nota media con la que accede al ciclo.

CICLOS GRADO SUPERIOR

Día: MARTES 3 de Septiembre 

HORA: 9:30 h.

Lugar: SALA DE USOS MÚLTIPLES DIEGO TRIGUEROS

Vacantes 

Ciclo formativo GRADO SUPERIOR

FAMILIA

CURSO

TURNO

T.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1er CURSO

Tarde

T.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNIC

1er CURSO

Mañana

T.S. DISEÑO Y PRODUCCIÓN CALZADO

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

1er CURSO

Tarde

 

CICLOS GRADO MEDIO

Día: MARTES 3 de Septiembre 

HORA: 9:50 h.

Lugar: SALA DE USOS MÚLTIPLES DIEGO TRIGUEROS

Vacantes 

Ciclo formativo GRADO MEDIO

FAMILIA

CURSO

TURNO

T. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1er CURSO

Mañana

T. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNIC

1er CURSO

Mañana

T. CALZADO Y COMPLEMENTOS

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

1er CURSO

Mañana

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Día: MARTES 3 de Septiembre 

HORA: 10:00 h.

Lugar: SALA DE USOS MÚLTIPLES DIEGO TRIGUEROS

Vacantes 

Ciclo formativo GRADO SUPERIOR

FAMILIA

CURSO

TURNO

T.P.B. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

1er CURSO

Tarde

T.P.B. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNIC

1er CURSO

Tarde

T.P.B. REPARACIÓN ART. TEXT. Y PIEL

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

1er CURSO

Tarde

 

IMPORTANTE

En el documento enlazado tenéis toda la información concerniente a la oferta de vacantes por renuncia, abandono o baja.

 

 L'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT, PER AL CURS 2019-2020, ES REALITZARÀ EN UN PROCES ÚNIC D'ACORD AMB EL CALENDARI QUE S'ESTABLEIX EN LA RESOLUCIÓ.

NOTA IMPORTANTEls Assistents telemàtics són una ajuda per a realitzar l'imprés d'admissió. És MOLT important que l'imprimisquen i ho entreguen, junt amb la documentació necessària, al Centre que hagen assignat com PRIMERA OPCIÓ.