CALENDARI ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2019

 

 • Constitució de la Junta Electoral: 14 d’octubre.
 • Publicació cens electoral: 28 d’octubre provisional.
 • Publicació cens electoral: 5 de novembre definitiu.
 • Termini de presentació de candidatures:
  • Sector mares i pares: 29 d’octubre al 5 de novembre a les 11 hores.
  • Sector alumnes: 29 d’octubre al 5 de novembre a les 11 hores.
  • Sector professorat: 29 d’octubre al 5 de novembre a les 11 hores.
  • Sector PAS: 29 d’octubre al 5 de novembre a les 11 hores
 • Publicació llista provisional de candidats i candidates: 5 de novembre.
 • Termini de reclamacions a les llistes provisionals de candidats i candidates: 7 de novembre a les 14 hores.
 • Resolució de les possibles reclamacions per part de la Junta Electoral: 11 de novembre.
 • Publicació de les llistes definitives de candidats: 12 de novembre.
 • Campanya electoral i propaganda: des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva fins el 19 de novembre de 2019.
 • Eleccions: 21 de novembre.
 • Proclamació de candidats i candidates electes: 29 de novembre.
 • Sessió constitutiva del Consell Escolar renovat: 9 de desembre, a les 18 hores.

Elx, 14 d’octubre de 2019

        LA JUNTA ELECTORAL

 

Carta als pares i mares

Carta a los padres y madres