calidad

Estem a data 7 d'abril de 2014 i en el dia de hui hem quedat els Comités de Qualitat de l'IES Sixto Marco i IES Mare Nostrum per a comptar-nos les nostres experiències en el SGC. Esta primera sessió s'ha celebrat en l'IES Mare Nostrum però tindrem una trobada pròxima en l'IES Sixto Marco.

marenostrum

MISSIÓ

L’IES Sixto Marco és un centre públic d’ensenyament secundari que té com a missió:

Educar els alumnes en els valors democràtics, com el pluralisme, la tolerància i la solidaritat, capacitant-los per continuar estudis o per exercir activitats professionals

VISIÓ

L’IES Sixto Marco ha de ser un centre capaç de:

Educar en un ambient de llibertat i de respecte a la diversitat

Estimular l’esperit crític, creatiu i investigador

Afavorir el coneixement de l’entorn

Treballar en un procés de millora continua

Potenciar el desenvolupament personal i professional

Generar un clima caracteritzat per l’esforç i l’hàbit de treball

Fomentar l’ús del valencià

Formar ciutadans lliures i responsables

VALORS

L’IES Sixto Marco vol desenvolupar els valors següents:

Igualtat en un clima de llibertat i tolerància

Esperit crític, investigador, creatiu i de millora continua

Respecte a la diversitat cultural i lingüística

Respecte i conservació de l’entorn