El diari EL PAÍS publica en la seua edició del 21 de desembre de 2008 un interessant reportatge sobre la generació dels "natius digitals", terme encunyat pel tecnòleg Mark Prensky per a tots aquells que ara tenen entre 15 i 18 anys i que no coneixen la vida sense Internet, perquè ja estava ací quan van tindre ús de raó. Perquè ens fem idea de la transcendència d’este concepte i podem començar a fer conjectures abans d’enfrontar-nos a este reportatge de lectura imprescindible per a pares i professors, baste dir que per a este autor els uns i els altres entrem en la categoria dels "immigrants digitals".