FACUA-Consumidores en Acció, ONG dedicada a la defensa dels drets dels consumidors, ha editat una guia per a previndre els perills a què més sovint ens enfrontem en la llar, perills que incidixen en major grau sobre xiquets i ancians. Es calcula que el 90% dels accidents domèstics podrien evitar-se si es prengueren les degudes precaucions.