En l'era d'Internet, l'increment de pagines web fundada per grups PRO-anorexia i PRO-bulimia posa en alerta a experts en salut mental i a progenitors. Este interessant articul alert sobre este tipo de pagines, explica els possibles efectes sobre quins les visiten i aporta, ademes, algunes claus per a identificar una web PRO-anorexia.