CIRCULAR INFORMÀTIVA BANC DE LLIBRES 19/20

  1. ALUMNAT PARTICIPANT DURANT EL CURS 2019/20
  • No haurà de presentar cap sol·licitud
  • Cas de renuncia haurà de complimentar la sol·licitud habilitada per Conselleria en el moment del lliurament dels llibres.
  1. FAMÍLIES QUE NO PERTANYEN AL BANC DE LLIBRES I DESITGEN INCORPORAR-S’HI
  • Hauran de demanar-ho d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica https://sede.gva.es
  • Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre fins al 15 de juliol de 2020
  • Les famílies hauran de lliurar al centre el lot complet de llibres de text del curs 2019/20 en les mateixes dates i condicions que els alumnes que ja pertanyen al Banc.

A causa de l’actual situació de prevenció d’exposició al COVI-19 es modifica el procediment habitual de revisió del Banc de llibres, amb la finalitat d’establir mesures preventives. Per tant cal respectar de manera rigorosa les instruccions i horaris assignats per a la devolució de manuals.

INSTRUCCIONS PER A TORNAR ELS MANUALS

  1. L’alumnat haurà de descarregar de la pàgina web el document de lliurament de llibres de text del curs que li corresponga (exemplar per a l’alumne/a i per a l’administració), on completarà les següents dades: NIS, nom i cognoms de l’alumne/a, grup, data de lliurament i signatura.
  1. Retire totes les marques personals (notes adhesives, fulls amb anotacions...).

 

El proper divendres, 20 de setembre es lliuraran els lots de llibres de l'alumnat de 2n d'ESO. A l'interior de les bosses trobaran també un document amb els registres dels manuals i les instruccions d'ús.

Es recomana que dilluns esperen els seus fills a l'hora d'eixida perquè els paquets són voluminosos.

AL LLARG DE LES PROPERES SETMANAES ES FARÀ EL LLIURAMENT A LA  RESTA DE CURSOS

 

Com a conseqüència de la  DANA que ens ha afectat aquets dies, els lots de llibres de l'alumnat de 1r d'ESO es lliurarà DEMÂ, 17 de SETEMBRE. A l'interior de les bosses trobaran també un document amb els registres dels manuals i les instruccions d'ús.

Es recomana que DIMARTS esperen els seus fills a l'hora d'eixida perquè els paquets són voluminosos.

AL LLARG DE LES PROPERES SETMANES ES FARÀ EL LLIURAMENT A LA  RESTA DE CURSOS.

El proper dilluns 16 de setembre s'entregaran els lots de llibres de l'alumnat de 1r d'ESO. A l'interior de les bosses trobaran també un document amb els registres dels manuals i les instruccions d'ús.

Es recomana que dilluns esperen els seus fills a l'hora d'eixida perquè els paquets són voluminosos.

AL LLARG DE LES PROPERES SETMANAES ES FARÀ EL LLIURAMENT A LA  RESTA DE CURSOS.