Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FCTi c491b      logosaofct 60351      FCTe ab7de    

 Como en anteriores convocatorias, el alumnado interesado para desarrollar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el extranjero (Reino Unido, Irlanda o Francia) y en el programa de FCT Europa, puede optar a una de estas dos modalidades de beca:

 • Modalidad total: con 75 días de duración y un total de 400 horas laborables certificables.
 • Modalidad parcial: con 28 días de duración y un total de 100 horas laborables certificables.

PERIODO DE REALIZACIÓN

Estas prácticas corresponderán al módulo profesional FCT, que podrá realizarse en dos períodos:

 • Primer período: a partir del 1 de abril de 2020.
 • Segundo período: a partir del 1 de septiembre de 2020.

REQUISITOS

 • Estar matriculado, en el año 2020, en un ciclo formativo de Formación Profesional público o privado, teniendo en cuenta que, en el momento se adjudiquen las vacantes, el alumno esté en condiciones de acceso al módulo profesional dde FCT.
 • Tener entre 18 y 30 años, cumplidos antes del 1 de abril de 2020 para el alumno que realice el módulo profesional de FCT durante el primer período, y antes del 1 de septiembre de 2020, para los que lo realicen durante el segundo período.
 • Disponer del nivel B1 o superior del idioma del país elegido, o bien superar una prueba de nivel que se convocará en enero de 2020 en el mismo centro educativo o superar una prueba de nivel en el idioma del país que solicita, que se hará en el instituto, durante el mes de noviembre.

¿CUÁNTO DINERO SE NECESITA?

Sólo se necesitan pagar los gastos personales, porque la estancia en Europa incluye:

 • Viaje.
 • Alojamiento.
 • Manutención.
 • Transporte local desde el lugar de residencia hasta la empresa donde se realiza el módulo profesional FCT.
 • Seguro.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo termina el día 27 de octubre de 2019.

 

Como en anteriores convocatorias, el alumnado interesado para desarrollar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el extranjero (Reino Unido, Irlanda o Francia), puede optar a una de estas dos modalidades de beca:

 • Modalidad total: con 75 días de duración y un total de 400 horas laborables certificables.
 • Modalidad parcial: con 28 días de duración y un total de 100 horas laborables certificables.

PERIODO DE REALIZACIÓN

Estas prácticas corresponderán al módulo profesional FCT, que podrá realizarse en dos períodos:

 • Primer período: a partir del 1 de abril de 2019.
 • Segundo período: a partir del 1 de septiembre de 2019.

REQUISITOS

 • Estar matriculado en un ciclo formativo de Formación Profesional público o privado, teniendo en cuenta que, en el momento se adjudiquen las vacantes, el alumno esté en condiciones de acceso al módulo profesional dde FCT.
 • Tener entre 18 y 30 años, cumplidos antes del 1 de abril de 2019 para el alumno que realice el módulo profesional de FCT durante el primer período, y antes del 1 de septiembre de 2019, para los que lo realicen durante el segundo período.
 • Disponer del nivel B1 o superior del idioma del país elegido, o bien superar una prueba de nivel que se convocará en enero de 2019 en el mismo centro educativo.

¿CUÁNTO DINERO SE NECESITA?

Sólo se necesitan pagar los gastos personales, porque la estancia en Europa incluye:

 • Viaje.
 • Alojamiento.
 • Manutención.
 • Transporte local desde el lugar de residencia hasta la empresa donde se realiza el módulo profesional FCT.
 • Seguro.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo termina el día 25 de noviembre de 2018.

En la presente convocatoria 2017, el alumnado interesado puede optar a una de las dos modalidades de beca, para desarrollar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el extranjero: Reino Unido, Irlanda o Francia.

 • FCT Europa Total: con 75 días de duración y un total de 400 horas laborables certificables.
 • FCT Europa Parcial: con 28 días de duración y un total de 100 horas laborables certificables.

¿CUÁNTO DINERO SE NECESITA?

Sólo se necesitan pagar los gastos personales, porque la estancia en Europa incluye:

 • Viaje.
 • Alojamiento.
 • Manutención.
 • Transporte local desde el lugar de residencia hasta la empresa donde se realiza el módulo profesional FCT.
 • Seguro.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo termina el día 11 de diciembre de 2016.

 

Dubtes i preguntes freqüents de l'alumnat sobre el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

1.- Què és la FCT?
     - Tots els Cicles Formatius porten incorporat el Mòdul Professional de 'Formació en Centres de Traball' (FCT) que es desenrotlla obligatòriament en les empreses o centres de treball, en un entorn productiu real. Té com a finalitat completar la formació adquirida en el centre educatiu i es realitza al final de cada Cicle Formatiu, generalment, una vegada superats els Mòduls Professionals que es cursen en el centre educatiu.
2.- Quantes convocatòries tinc per al mòdul de FCT?
     - La formació en centres de treball serà avaluat en dos convocatòries. Per a este tipus de mòduls no hi ha convocatòria extraordinària.
3.- Quan he de sol·licitar l'exempció de la FCT?
     - L'alumnat podrà sol·licitar l'exempció, sempre que estiga matriculat del mòdul de formació en centres de treball en un centre educatiu autoritzat per a impartir les ensenyances per a les que sol·licita l'exempció, des del moment de formalitzar la matrícula fins a un mes abans de l'inici d'este mòdul. La sol·licitud es realitzarà per mitjà d'un escrit de l'interessat dirigit al director del centre educatiu on es trobe matriculat.
4.- Com puc obtindre l'exempció de mòdul de FCT?
     - Podrà determinar-se l'exempció total o parcial del mòdul professional de formació en centres de treball per la seua correspondència amb l'experiència laboral, sempre que s'acredite una experiència corresponent al treball a temps complet d'un any, relacionada amb els estudis professionals respectius. La dita experiència s'acreditarà amb una sèrie de documents en funció que siguen treballadors per compte d'altri o treballadors per compte propi.
5.- Es pot accedir a la FCT amb algun mòdul suspens?
     - Amb caràcter excepcional, podrà accedir al mòdul de formació en centres de treball l'alumnat que tinga un sol mòdul professional pendent de superació, a excepció del mòdul professional de projecte corresponent a cicles formatius de grau superior, sempre que no estiga associat a unitats de competència. L'equip educatiu podrà adoptar esta decisió en la sessió d'avaluació en què es decidisca l'accés al mòdul de formació en centres de treball.
6.- Puc fer la FCT en l'empresa en què estic treballant?
     - L'alumnat que compatibilitze treball i estudi, podrà realitzar el mòdul de formació en centres de treball en l'empresa amb què tinga relació laboral sempre que les activitats formatives i l'horari del mòdul de formació en centres de treball no coincidisquen amb les corresponents a la seua activitat laboral habitual en l'empresa. En este cas serà necessària l'autorització de la direcció provincial d'educació corresponent amb la sol·licitud prèvia motivada de la direcció del centre.
7.- En quin horari he de realitzar la FCT?
     - El mòdul de formació en centres de treball, es realitzarà en el període establit en la normativa que regula cada títol de formació professional, en horari comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores, d'acord amb el calendari escolar establit per al curs acadèmic, respectant-se els períodes vacacionals previstos, havent de realitzar de forma ininterrompuda.
8.- En quins períodes puc realitzar la FCT?
     - El mòdul de formació en centres de treball, es realitzarà en el període establit en la normativa, per a cicles de 2000 hores de març a juny o setembre a octubre. Excepcionalment podrà organitzar-se en períodes o moments diferents dels establits amb caràcter general i sempre en el mateix curs acadèmic, analitzant cada cas.
9.- Quantes hores diàries puc fer durant la FCT?
     - Amb caràcter general, l'estada diària de l'alumnat en el centre de treball serà semblant a la jornada laboral ordinària de l'empresa col·laboradora sense que puga sobrepassar el límit que vinga establit per la normativa laboral. Es consideraran inhàbils els dies fixats en el calendari oficial de festes laborals de la localitat en què es realitze el mòdul.
10.- Quant es cobra durant la FCT?
     - Durant el desenrotllament del mòdul professional de formació en centres de treball, la relació de l'alumnat i el centre de treball com a conseqüència d'eixa activitat, no tindrà naturalesa jurídica laboral ni funcionarial. L'alumnat no percebrà cap retribució per la seua activitat formativa ni pels resultats que puguen derivar-se d'ella.