Direcció

Alfred Garcia

Vicedirecció-Administració

José Juan Juárez

Prefectura d'Estudis

Mª Teresa Durá

Erundina Pérez

Joaquín Parejo

Coordinació de Secundària

Maricarmen Fuentes

Vicesecretaria

Israel Hurtado

Secretaria

Maribel Martínez