La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les següents condicions:

 Condicions d'ús del portal

L'IES Sixto Marco, dependent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Aquest portal pot contenir enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació responsable del contingut d'aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.

L'IES Sixto Marco no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al portal o en el seu contingut ni que aquest es trobe totalment actualitzat. Únicament són continguts oficials els exposats en els taulers d'anuncis de l'IES. Per tant, les informacions ofertes per aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu, i no originaran drets ni expectatives de drets.

Tant l'accés al portal, com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'IES Sixto Marco no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagen de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

Per poder instal·lar o utilitzar qualsevol programa que es trobe disponible per a la seva descàrrega des d'aquest portal, han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si ho hi hagués, que acompanye o s'incloga al programa.

L'IES Sixto Marco no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l'IES Sixto Marco.

 

 Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'IES Sixto Marco li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparegui en la present web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable de les quals és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o en el Registre General de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació:

IES Sixto Marco
Av. de Santa Pola, 6
03202 Elx

La recollida de les seves dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferts en la present web. L'IES Sixto Marco farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vostè exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

L'IES Sixto Marco li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O.15/1999.

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent. L'IES Sixto Marco compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb els disposat en la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), així com en el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (llei 34/2002 d'11 de juliol).

L'usuari registrat en els serveis de l'IES Sixto Marco pot, en tot moment, exercitar els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, tal com figura en aquesta pàgina.

 


 Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'aquest portal els Jutjats i Tribunals d'Alacant.