En els 4 cursos:

- Programa d'ensenyament en valencià (PEV)

- Programa d'incorporació progressiva al valencià (PIP)