Actualment hi ha 3 grups en Primer y 2 grups en Segon.

- Modalitat de Ciències i Tecnologia

- Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

En els 2 cursos d'ambdues modalitats:

- Programa d'ensenyament en valencià (PEV)

- Programa d'incorporació progressiva al valencià (PIP)