A TOTS I TOTES ELS PARES I MARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA SIXTO MARCO

 Per Resolució de 23 de setembre de 2019, publicada al DOCV. el 1 d’octubre, es regulen les eleccions a Consell Escolar de centres docents no universitaris.

 Les eleccions seran el dia 21 de novembre i la mesa electoral estarà oberta des de les 9 fins les 17 hores.

 Tota la informació es pot consultar al següent enllaç.

 Aprofitem per informar que el dia de les eleccions, 21 de novembre, no haurà classe a última hora del matí, de 14:10 a 15:05, per poder fer el claustre on el professorat elegirà els seus representants.

 La Junta Electoral