Des de la direcció del Centre volen recordar els dies festius a efectes escolars autorizats pel Consell Escolar Municipal.

  • 4 de novembre de 2019
  • 14 de febrer de 2020
  • 20 de març de 2020